Xây dựng đội nhóm và cộng đồng trong khởi nghiệp xã hội

Xây dựng đội nhóm và cộng đồng trong khởi nghiệp xã hội

Môn học Xây dựng nhóm và xây dựng cộng đồng trong khởi nghiệp xã hội là chia sẻ đúc rút từ kinh nghiệm doanh nghiệp xã hội của chị Trang Nguyễn, giám đốc điều hành của Teach for Vietnam. Các nội dung được thảo luận trong môn học bao gồm: Các vấn đề trong xây […]

Tổng quan

Môn học Xây dựng nhóm và xây dựng cộng đồng trong khởi nghiệp xã hội là chia sẻ đúc rút từ kinh nghiệm doanh nghiệp xã hội của chị Trang Nguyễn, giám đốc điều hành của Teach for Vietnam. Các nội dung được thảo luận trong môn học bao gồm:

  • Các vấn đề trong xây dựng và làm việc nhóm
  • Các lưu ý trong việc xây dựng cộng đồng trong khởi nghiệp xã hội

Đánh giá

0 0 đánh giá
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)

Top đánh giá

Chưa có Start-up nào tại Batch này

Trả lời