Vietnam Social Innovator Sunny 2021

Vietnam Social Innovator Sunny 2021

Chương trình “Vietnam Social Innovator Sunny – The Change We Make” được xây dựng nhằm tìm kiếm những người trẻ có mong muốn cống hiến, khắc phục các vấn đề xã hội tại Việt Nam, thông qua khảo sát, nghiên cứu các vấn đề xã hội cấp bách dựa theo tiêu chuẩn Mục tiêu phát […]

23 Thành viên

Tổng quan

Chương trình “Vietnam Social Innovator Sunny – The Change We Make” được xây dựng nhằm tìm kiếm những người trẻ có mong muốn cống hiến, khắc phục các vấn đề xã hội tại Việt Nam, thông qua khảo sát, nghiên cứu các vấn đề xã hội cấp bách dựa theo tiêu chuẩn Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Từ đó, các bạn có thể đưa ra giải pháp và xây dựng mô hình kinh doanh biến đổi xã hội. Chương trình kéo dài 3 tháng bao gồm các buổi đào tạo, hội thảo, thuyết trình.

Đánh giá

0 0 đánh giá
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)

Top đánh giá

Chưa có Start-up nào tại Batch này

Trả lời