Tư duy hệ thống

Tư duy hệ thống

Tư duy hệ thống là một phương pháp tập trung vào việc hiểu cách các bộ phận tương tác và làm việc cùng nhau trong toàn bộ hệ thống. Cách tiếp cận này có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề nhằm phát triển các giải pháp tốt hơn cho những thách thức […]

57 Thành viên

Tổng quan

Tư duy hệ thống là một phương pháp tập trung vào việc hiểu cách các bộ phận tương tác và làm việc cùng nhau trong toàn bộ hệ thống. Cách tiếp cận này có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề nhằm phát triển các giải pháp tốt hơn cho những thách thức trong tổ chức của bạn.
Môn học này giúp bạn hiểu được:
– Thế nào là tư duy hệ thống
– Các công cụ, kỹ thuật và bài tập về tư duy hệ thống
– Ứng dụng của tư duy hệ thống trong quản lý

Giảng viên

impactup

Lộ trình học tập

Expand All

Đánh giá

0 0 đánh giá
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)

Top đánh giá

Chưa có Start-up nào tại Batch này

Trả lời