The Fowler GSIC

The Fowler GSIC

The Fowler Global Social Innovation Challenge là một cuộc thi toàn cầu do Đại học San Diego và Đại học St.Thomas tổ chức từ năm 2011. Cuộc thi được thành lập với mục đích tạo ra môi trường kết nối và xây dựng những giải pháp kinh doanh bền vững để giải quyết những vấn […]

66 Thành viên

Tổng quan

The Fowler Global Social Innovation Challenge là một cuộc thi toàn cầu do Đại học San Diego và Đại học St.Thomas tổ chức từ năm 2011. Cuộc thi được thành lập với mục đích tạo ra môi trường kết nối và xây dựng những giải pháp kinh doanh bền vững để giải quyết những vấn đề trong xã hội. Đến nay, cuộc thi này đã có sự tham gia hàng năm của gần 60 trường đại học đến từ hơn 25 quốc gia trên toàn thế giới. Và năm nay là năm đầu tiên cuộc thi về với Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những đối tác chiến lược và là đơn vị đầu tiên tổ chức cuộc thi tại Việt Nam

Đánh giá

0 0 đánh giá
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)

Top đánh giá

Chưa có Start-up nào tại Batch này

Trả lời