Tăng trưởng cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tăng trưởng cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Điểm yếu của phần lớn các doanh nghiệp xã hội là không sẵn sàng cho tiếp nhận đầu tư, từ tư duy phát triển, mức độ chấp nhận rủi ro và năng lực quản trị. Giải quyết điểm yếu này như thế nào? Như các loại hình doanh nghiệp khác, việc tăng trưởng có thể […]

3 Thành viên
Paid Tạo tác động - Gọi vốn
599.000 đ

Tổng quan

Điểm yếu của phần lớn các doanh nghiệp xã hội là không sẵn sàng cho tiếp nhận đầu tư, từ tư duy phát triển, mức độ chấp nhận rủi ro và năng lực quản trị. Giải quyết điểm yếu này như thế nào? Như các loại hình doanh nghiệp khác, việc tăng trưởng có thể đạt được thông qua hoạt động mua bán, sáp nhập, mở chi nhánh, hoặc nhượng quyền thương hiệu. Trong tình huống của kinh doanh xã hội, các mô hình tăng trưởng có gì giống và khác so với các doanh nghiệp thương mại thông thường? Các câu hỏi này sẽ được giải đáp trong môn học “Các mô hình tăng trưởng cho sáng tạo xã hội”

Giảng viên

impactup

Đánh giá

0 0 đánh giá
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)

Top đánh giá

Chưa có Start-up nào tại Batch này

Trả lời