Thuyết trình gọi vốn đầu tư

Thuyết trình gọi vốn đầu tư

Để có thể gọi vốn đầu tư, từ quỹ đầu tư mạo hiểm hay từ quỹ đầu tư tạo tác động, các doanh nhân xã hội cần phải chuẩn bị gì? pitch deck hay là nhiều hơn thế? Đằng sau những câu chuyện gọi vốn là sự dàn xếp như thế nào cho hoạt động […]

18 Thành viên
Tạo tác động - Gọi vốn
599.000 đ

Tổng quan

Để có thể gọi vốn đầu tư, từ quỹ đầu tư mạo hiểm hay từ quỹ đầu tư tạo tác động, các doanh nhân xã hội cần phải chuẩn bị gì? pitch deck hay là nhiều hơn thế? Đằng sau những câu chuyện gọi vốn là sự dàn xếp như thế nào cho hoạt động thẩm định đầu tư? Đàm phán với các nhà đầu tư như thế nào? Cách thức thuyết phục và gây ảnh hưởng các doanh nhân xã hội thường dùng là gì? Môn học thuyết trình gọi vốn đầu và kể chuyện thu hút đầu tư tạo tác động sẽ trả lời những câu hỏi trên.

Giảng viên

impactup

Lộ trình học tập

Expand All

Đánh giá

0 0 đánh giá
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)

Top đánh giá

Chưa có Start-up nào tại Batch này

Trả lời