Quản trị tài chính

Quản trị tài chính

Để xây dựng môt kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp, bên cạnh những Kế hoạch về Marketing, kế hoạch về nhân sự phù hợp, kế hoạch phân phối – sản xuất… việc Lập kế hoạch Tài chính cho dự án là một điều rất quan trọng, nó giúp cho hoạt động kinh doanh diễn ra […]

19 Thành viên
Paid Tạo tác động - Gọi vốn
599.000 đ

Tổng quan

Để xây dựng môt kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp, bên cạnh những Kế hoạch về Marketing, kế hoạch về nhân sự phù hợp, kế hoạch phân phối – sản xuất… việc Lập kế hoạch Tài chính cho dự án là một điều rất quan trọng, nó giúp cho hoạt động kinh doanh diễn ra một cách thuận lợi, tránh được rủi ro về mặt tài chính và mang lại lợi nhuận doanh thu cao.

Môn học hướng đến cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng giúp:
1. Có cái nhìn tổng quan về tài chính, tài chính doanh nghiệp;
2. Biết cách tổ chức & quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp;
3. Hoạch định tài chính doanh nghiệp;
4. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp;
5. Kiểm soát ngân sách hiệu quả

Giảng viên

Huyền Lê Thanh Giam đốc tài chính Công ty Dệt may Thygesen Việt Nam (thuộc tập đoàn Thygesen của Đan Mạch)

Lộ trình học tập

Expand All

Đánh giá

0 0 đánh giá
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)

Top đánh giá

Chưa có Start-up nào tại Batch này

Trả lời