Khởi nghiệp DNXH cho NKT: mô hình và chính sách

Khởi nghiệp DNXH cho NKT: mô hình và chính sách

Đây là khoá đào tạo được phát triển cho Quỹ Abilis Phần Lan về thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tăng cường năng lực kinh doanh của người khuyết tật. Khoá đào tạo mặc dù được thiết kế cho người khuyết tật, tuy nhiên nội dung phần lớn chủ yếu là về khởi nghiệp […]

2 Thành viên

Tổng quan

Đây là khoá đào tạo được phát triển cho Quỹ Abilis Phần Lan về thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tăng cường năng lực kinh doanh của người khuyết tật. Khoá đào tạo mặc dù được thiết kế cho người khuyết tật, tuy nhiên nội dung phần lớn chủ yếu là về khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội. Các bạn đọc quan tâm đến giai đoạn ban đầu của khởi nghiệp xã hội hoàn toàn có thể học tập và tham khảo.

Các nội dung của môn học này bao gồm:

  • Khái niệm về doanh nghiệp xã hội
  • Đặc điểm của doanh nghiệp xã hội: tính lai ghép
  • Các chiến lược của doanh nghiệp xã hội
  • Các mô hình vận hành của doanh nghiệp xã hội
  • Lược đồ mô hình kinh doanh xã hội
  • Các lựa chọn pháp lý cho mô hình doanh nghiệp xã hội
  • Các chính sách về kinh doanh cho người khuyết tật

Đánh giá

0 0 đánh giá
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)

Top đánh giá

Chưa có Start-up nào tại Batch này

Trả lời