Xây dựng nhóm khởi nghiệp

Xây dựng nhóm khởi nghiệp

Nhân sự là một trong các nguồn lực quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bất kỳ DN nào. Vậy làm thế nào để quản lý nhân sự trong doanh nghiệp hiệu quả? Thực tế, tại nhiều startup hiện nay, việc quản trị nhân sự chủ yếu dựa trên kinh […]

23 Thành viên
Paid Tạo lập - Cấu trúc để tăng tốc
599.000 đ

Tổng quan

Nhân sự là một trong các nguồn lực quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bất kỳ DN nào. Vậy làm thế nào để quản lý nhân sự trong doanh nghiệp hiệu quả?

Thực tế, tại nhiều startup hiện nay, việc quản trị nhân sự chủ yếu dựa trên kinh nghiệm chủ quan cá nhân. Do giai đoạn khởi nghiệp thiếu nguồn lực tài chính nên doanh nghiệp chưa thu hút và giữ được nhân tài, chưa quan tâm đầu tư cho hệ thống và xây dựng văn hóa doanh nghiệp…

Chúng ta có thể thay đổi được mô hình kinh doanh, sản phẩm, nhưng không thể thay đổi được con người. Nhà sáng lập là linh hồn của công ty. Nếu thay đổi nhà sáng lập, thì nó đã chuyển thành công ty khác.

Môn học này sẽ cho các bài những lời khuyên hữu ích về các vấn đề quản trị nhân lực trong khởi nghiệp và cách giải quyêt bài toán nguồn nhân lực trong bối cảnh nguồn lực tài chính hữu hạn của startup.

Giảng viên

impactup

Lộ trình học tập

Expand All

Đánh giá

0 0 đánh giá
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)

Top đánh giá

Chưa có Start-up nào tại Batch này

Trả lời