Đo lường tác động xã hội

Đo lường tác động xã hội

Để cải thiện được những hoạt động mà doanh nghiệp đan thực hiện, chúng ta cần tư duy đo lường và phân tích thông tin để đánh giá tác động mà doanh nghiệp tạo ra cho môi trường và xã hội. Môn học đo lường xã hội giúp học viên nâng cao sự hiểu biết […]

18 Thành viên
Paid Tạo tác động - Gọi vốn
599.000 đ

Tổng quan

Để cải thiện được những hoạt động mà doanh nghiệp đan thực hiện, chúng ta cần tư duy đo lường và phân tích thông tin để đánh giá tác động mà doanh nghiệp tạo ra cho môi trường và xã hội.

Môn học đo lường xã hội giúp học viên nâng cao sự hiểu biết về vai trò của đo lường tác động xã hội trong việc hỗ trợ các tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động về mặt xã hội, cần cải thiện ở đâu để có thể thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, đồng thời để chứng minh các giá trị xã hội tạo ra cho cộng đồng.

Môn học sẽ cung cấp kiến thức và công cụ cần thiết để áp dụng các khung lý thuyết và phương pháp đo lường tác động xã hội ở cấp độ dự án, chương trình, hoặc tổ chức.

Giảng viên

Linh Nguyễn Thuỳ Đồng sáng lập và nguyên Giám đốc Điều hành Mạng lưới Phát triển Doanh nhân Châu Á (EDNA) Việt Nam (EDNA Việt Nam) Phó Giám đốc Ban Nghiên cứu và Phát triển Đối tác thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Mạng lưới Phát triển Doanh nhân Châu Á (EDNA) Việt Nam (EDNA Việt Nam) Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Nhóm Nghiên cứu Đổi mới và Khởi nghiệp - tại Trường Kinh doanh Đại học Sydney (EIRG)

Tiến sĩ Linh Nguyễn là Cộng tác viên Danh dự tại Bộ môn Chiến lược, Đổi mới và Khởi nghiệp, Trường Kinh doanh Đại học Sydney. Công việc nghiên cứu và giáo dục của chị nhằm mục đích tạo ra sự thay đổi xã hội tích cực bằng cách đóng góp những hiểu biết sâu sắc về lợi ích kinh tế và xã hội cũng như phúc lợi cho các cộng đồng khác nhau ở Úc và Đông Nam Á. Lĩnh vực nghiên cứu của tiến sĩ Linh bao gồm khởi nghiệp xã hội, phụ nữ khởi nghiệp, đánh giá tác động xã hội, tinh thần kinh doanh và hạnh phúc.

Chị Linh là Đồng sáng lập và nguyên Giám đốc Điều hành Mạng lưới Phát triển Doanh nhân Châu Á (EDNA) Việt Nam (EDNA Việt Nam), một doanh nghiệp xã hội địa phương đã đăng ký tại Việt Nam. EDNA Việt Nam hợp tác chặt chẽ với EDNA - Nhóm Nghiên cứu Khởi nghiệp và Đổi mới - tại Trường Kinh doanh Đại học Sydney (EIRG) và các trường đại học địa phương ở Châu Á để thực hiện các chương trình nghiên cứu và giáo dục chất lượng cao về khởi nghiệp. EDNA Việt Nam hướng tới mục tiêu cải thiện cuộc sống của người dân và cộng đồng tại Việt Nam và toàn khu vực Đông Nam Á. Trước khi làm việc tại EDNA và EIRG, chị đã làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN với vị trí Phó Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Đối tác.

Lộ trình học tập

Expand All

Đánh giá

0 0 đánh giá
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)

Top đánh giá

Chưa có Start-up nào tại Batch này

Trả lời