Phát triển sản phẩm

Phát triển sản phẩm

Với một doanh nghiệp khởi nghiệp, việc đầu tiên cần thực hiện sau khi xác định được cơ hộị thị trường từ nỗi đau của người dùng/khách hàng là phát triển sản phẩm. Sản phẩm phát triển có thể ở dạng MVP (sản phẩm khả dụng tối thiểu), hoặc sản phẩm đã hoàn thiện. Việc […]

39 Thành viên
Paid Tạo lập - Cấu trúc để tăng tốc
599.000 đ
Đăng ký

Tổng quan

Với một doanh nghiệp khởi nghiệp, việc đầu tiên cần thực hiện sau khi xác định được cơ hộị thị trường từ nỗi đau của người dùng/khách hàng là phát triển sản phẩm. Sản phẩm phát triển có thể ở dạng MVP (sản phẩm khả dụng tối thiểu), hoặc sản phẩm đã hoàn thiện. Việc đánh giá liệu sản phẩm có phù hợp với nhu cầu thị trường và có nhu cầu thị trường là tối quan trọng ở giai đoạn này (product market fit).

Giảng viên

impactup

Đánh giá

0 0 đánh giá
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)

Top đánh giá

Chưa có Start-up nào tại Batch này

Trả lời