Marketing cho sáng tạo xã hội

Marketing cho sáng tạo xã hội

Các hoạt động sáng tạo xã hội hay doanh nghiệp xã hội lấy mục tiêu xã hội làm sứ mệnh hoạt động tối thượng ngay từ khi thành lập. Doanh nghiệp càng thành công, năng lực xã hội càng lớn. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào Doanh nghiệp xã hội có thể tạo […]

45 Thành viên
Paid Tạo lập - Cấu trúc để tăng tốc
599.000 đ

Tổng quan

Các hoạt động sáng tạo xã hội hay doanh nghiệp xã hội lấy mục tiêu xã hội làm sứ mệnh hoạt động tối thượng ngay từ khi thành lập. Doanh nghiệp càng thành công, năng lực xã hội càng lớn. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào Doanh nghiệp xã hội có thể tạo ra sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm dịch vụ, và làm thế nào để gây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh bên vững để thực hiện sứ mệnh tạo tác động xã hội của mình.

Khóa học này giúp học viên hiểu được các nguyên lý và đặc thù của marketing sáng tạo xã hội để có thể tạo dựng và gìn giữ sự khác biệt trong tâm trí khách hàng thông qua chiến lược tiếp thị Doanh nghiệp xã hội được tích hợp với tác động xã hội của doanh nghiệp ở mọi khâu của hoạt động tiếp thị. Phát triển thương hiệu và thông điệp về sứ mệnh của tổ chức để tích hợp vào hình ảnh, nội dung và phương tiện truyền thông đến khách hàng.

Trang bị kiến thức về Tiếp thị, Truyền thông, Thương hiệu giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh và gia tăng tính bền vững của các DNXH.

Sau khóa học các học viên có thể:

– Xác định thị trường mục tiêu
– Xây dựng một đề xuất giá trị và lời hứa về dịch vụ
– Cạnh tranh thành công với các rào cản hoặc tình huống bất lợi
– Giao tiếp với các khách hàng / người sử dụng dịch vụ
– Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác, đối tác quan trọng.

Giảng viên

Phương Hoàng Thị Thu Giảng viên bộ môn marketing, thương hiệu Trung tâm Pháp Việt chuyên đào tạo về quản lý (CFVG)

Lộ trình học tập

Expand All

Đánh giá

0 0 đánh giá
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)

Top đánh giá

Chưa có Start-up nào tại Batch này

Trả lời