impactUP Ambassador Gen 1 2021

impactUP Ambassador Gen 1 2021

Đây là chương trình đào tạo với học bổng toàn phần cho các bạn đại sứ của ImpactUP Gen 1 năm 2021. Các bạn đã được lựa chọn trong số những người tích cực nhất đăng ký là ImpactUP Ambassador trong tháng 7 năm 2021. Sau đó cùng với gần 20 bạn Ambasador khác, các bạn đã thực hiện xuất sắc hoàn thành vai trò đại sứ của mình và được ImpactUP lựa chọn được học bổng toàn phần tham gia học 3 môn trong số 20 môn của impactUP. Hy vọng các bạn tiếp tục lan toả thông điệp của các Vietnam Changemaker sau khi hoàn thành chương trình.

9 Thành viên
30 ngày

Tổng quan

Đây là chương trình đào tạo với học bổng toàn phần cho các bạn đại sứ của ImpactUP Gen 1 năm 2021. Các bạn đã được lựa chọn trong số những người tích cực nhất đăng ký là ImpactUP Ambassador trong tháng 7 năm 2021. Sau đó cùng với gần 20 bạn Ambasador khác, các bạn đã thực hiện xuất sắc hoàn thành vai trò đại sứ của mình và được ImpactUP lựa chọn được học bổng toàn phần tham gia học 3 môn trong số 20 môn của impactUP. Hy vọng các bạn tiếp tục lan toả thông điệp của các Vietnam Changemaker sau khi hoàn thành chương trình.

Đánh giá

0 0 đánh giá
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)

Top đánh giá

Chưa có Start-up nào tại Batch này

Trả lời