Về chúng tôi

impactUP là nền tảng đào tạo và ươm tạo trực tuyến tiên phong trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo xã hội tại Việt Nam. ImpactUP là sản phẩm hợp tác giữa Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội (CSIE) vàViện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển (VID).

Sứ mệnh

impactUP ra đời với sứ mệnh bình thường hoá thực hành sáng tạo và khởi nghiệp xã hội ở Việt Nam

Tầm nhìn

impactUP nỗ lực giữ vị trí đi đầu và dẫn dắt hệ sinh thái sáng tạo và khởi nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam

Giá trị

Đồng sáng tạo -
Nguồn lực cộng đồng -
Bao trùm

Câu chuyện của chúng tôi

ImpactUP ra đời vào giữa các làn sóng của Covid-19 tại Việt Nam. Đại dịch đã làm thay đổi mọi thị trường, mọi giá trị trước nay con người, các nền kinh tế thường theo đuổi. Sau làn sóng thứ 4 vào giữa năm 2021, có thể thấy kinh doanh tạo tác động, khởi nghiệp tạo tác động đã trở thành bình thường mới, vì các cá nhân và các quốc gia đều nhận thấy phát triển bền vững là mục tiêu tất yếu, chứ không còn là lựa chọn.

Rất nhiều các cuộc thi khởi nghiệp, các chương trình ươm tạo khởi nghiệp đã xuất hiện ở Việt Nam trong vòng 5 năm vừa qua, tuy nhiên phần lớn các hoạt động này đều tập trung ở các thành phố lớn. Covid-19 lại càng làm rộng khoảng cách tiếp cận thông tin, tri thức giữa các khu vực, vùng miền.

ImpactUP ra đời với mục tiêu số hoá các tri thức, kiến thức về kinh doanh, về khởi nghiệp xã hôi để lưu trữ tri thức, để làm cho tri thức và các cơ hội tiếp cận tri thức, mạng lưới, các cơ hội bao trùm hơn.

Đội ngũ

Đội ngũ impactUP là những người trẻ được đào tạo bài bản với trái tim cống hiến cộng đồng, đồng hành kỹ thuật bởi các chuyên gia, học giả hàng đầu trong lĩnh vực sáng tạo xã hội. 

Có thể thấy ở đội ngũ impactUP và sản phẩm của impactUP sự chuẩn mực, kỹ lưỡng của học thuật, tính sáng tạo đầy tinh tế của tư duy không giới hạn, sự cởi mở của tinh thần đối tác và sự chuyên nghiệp của những công dân toàn cầu.